VIBE mäter vibrationer direkt från sätet så att källan till besvären kan kartläggas.

Allt som behövs är en smart mobiltelefon.

MINSKADE RYGGBESVÄR

Förare i tunga fordon och maskiner har lidit tillräckligt av ryggbesvär på grund av vibrationer.

Detaljerad vibrationsdata har aldrig varit mer lättillgängliga

En mobiltelefon fästs enkelt på sätet.
Data samlas in under arbetspasset och skickas till vår databas.

Miljontals datapunkter från varje fordon bearbetas automatiskt för att ge de analyser ditt företag behöver.

Effektiva kartor och diagram möjliggör skräddarsydda visualiseringar av vibrationer.

Arbetsgivare i förarbranscher - förena er (mot onödiga ryggbesvär)!

"Vid sammanvägning av risker från flera studier anges sammantaget en dubblerad risk för ländryggssmärta vid exponering för helkroppsvibrationer. [...]
Det är osannolikt att det sammantagna riskmönstret kan förklaras av enbart andra samvarierande faktorer..."

- Arbetsmiljöverkets rapport "Arbete och helkroppsvibrationer - hälsorisker" från 2011

Alla förare utsätts för helkroppsvibrationer - vissa mer än andra

Vibrationer finns overallt

Vibrationsdata på kan även synliggöra:

Resans kvalitet

Fordonsslitage

Fordonsegenskaper

Förarens körstil

Vi är villiga att testa vår produkt inom olika användningsområden.

Vi söker nu samarbetspartners för ett pilotprojekt

Som samarbetspartner har du en unik möjlighet att utveckla VIBE tillsammans med oss

© 2018 Two-Step. All rights reserved.