Minska sjukskrivningar och fordonsslitage.

Förbättra restiden och reskomforten.

VIBE mäter vibrationer direkt från sätet och kartlägger källan till besvären.

Intensiva vibrationer påverkar  kollektivtrafikens attraktionskraft, sliter på fordonet och orsakar ryggont hos förare.  Gupp ökar dessutom körtiden.
Men intensiteten beror på en mängd faktorer.

Kör föraren för fort? Är sätet av dålig kvalitet? Behöver vägen åtgärdas?
Hur mycket restid skulle sparas in om farthinder längs linjen byts ut?
Detta är bara en bråkdel av alla fråger VIBE kan besvara.

Buss- och spårvagnsförare är sjukskrivna 110% fler dagar jämfört med befolkningen i stort.

Detaljerad vibrationsdata har aldrig varit tillgängligare.

En mätenhet fästs enkelt på sätet.
Data samlas in under arbetspasset.

Miljontals datapunkter från varje fordon bearbetas automatiskt.

Kartor med vibrationer från fordonet visas direkt i webbläsaren.

34% av alla buss- och lastbilsförare uppger att de har besvär till följd av vibrationer.

Vibrationsdata indikerar även:

Resans kvalitet

Fordonsslitage

Fordonsegenskaper

Förarens körstil

Your headline

Våra samarbetspartners:

Hammer är en start-up inom Rambollkoncernen. Vi bygger digitala produkter utifrån vägrelaterade data. VIBE är en av våra första produkter.

© 2018 Two-Step. All rights reserved.